Atestacja opryskiwaczy

opryskiwana roślinaStosowanie środków ochrony roślin jest nieodzownym elementem hodowli roślin – w tym roślin zbożowych. Aby zabieg aplikacji środków ochronnych był bezpieczny i efektywny, należy zadbać o stan techniczny wykorzystywanych opryskiwaczy. Korzystając z moich usług, mogą Państwo liczyć na przeprowadzenie kompleksowego badania urządzeń do stosowania środków ochrony roślin – tzw. atestacji opryskiwaczy.

Wśród urządzeń podlegających obowiązkowym badaniom stanu technicznego znajdują się:

  • opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne – polowe oraz sadownicze;
  • instalacje przeznaczone do stosowania środków ochrony roślin w szklarniach i tunelach foliowych;
  • opryskiwacze przeznaczone do stosowania środków w formie granulatu;
  • pozostałe urządzenia do rozprowadzania preparatów ochronnych.

 

Jak często i dlaczego należy przeprowadzać badanie techniczne opryskiwacza?

W przypadku nowych opryskiwaczy obowiązek przeprowadzenia pierwszego badania technicznego występuje nie później niż po upływie pięciu lat od dnia nabycia. Z kolei już użytkowany sprzęt należy poddawać atestacji co najmniej co 3 lata.

Głównym celem atestacji sprzętu do opryskiwania jest potwierdzenie sprawności technicznej, a tym samym uniknięcie nadmiernej i nierównomiernej dystrybucji stosowanych środków. Warto mieć na uwadze, że w miejscach ze zbyt dużą ilością rozpylonego środka ochronnego powstaje zagrożenie skażenia środowiska oraz płodów rolnych.

Jeżeli chcą Państwo sprawdzić stan techniczny swoich opryskiwaczy, zapraszam do kontaktu.